Toda la Argentina en una sola página

Quiniela de Santa Fe Matutina

matutina

A la cabeza

05

Gato

PosiciónNúmero
19905
23979
36915
46029
58277
64986
70573
89241
96581
102699
PosiciónNúmero
119679
121401
131236
149491
156382
166455
171048
189072
195105
208129

Quiniela de Santa Fe Primera

primera

A la cabeza

67

Víbora

PosiciónNúmero
10167
22924
30339
47938
54577
65735
72449
80381
98846
103103
PosiciónNúmero
117281
120262
139697
142004
155847
162609
177912
187229
196222
200051

Quiniela de Santa Fe Previa

A la cabeza

52

Madre

PosiciónNúmero
13752
23051
31475
42254
59938
61952
70461
82804
92693
106450
PosiciónNúmero
115999
127972
135589
142947
156219
160712
172108
180632
195277
205717

Quiniela de Santa Fe Nocturna

nocturna

A la cabeza

75

Payaso

PosiciónNúmero
13875
25229
30608
43254
53547
67829
77687
88100
99384
102789
PosiciónNúmero
114182
122887
139979
142654
153908
161022
176094
186428
191950
206025

Quiniela de Santa Fe Vespertina

vespertina

A la cabeza

79

Ladrón

PosiciónNúmero
12579
24891
31183
45065
56831
61528
70519
84643
98558
100044
PosiciónNúmero
117665
121567
138389
147594
152651
165273
178338
184703
190030
208456